Tylko u nas

Bezpłatne piątkowe konsultacje w roku szkolnym!

Aż 6 rodzajów rabatów!

Rabaty sumują się !

 

Rabaty

 

Promocyjny

Przy zapisach do 30 czerwca 50 zł.

Całościowy

Za jednorazową opłatę całego rocznego kursu 50 zł.

Językowy

Za drugi kurs w tym samym roku szkolnym 50 zł.

Rodzinny

Dla każdego członka rodziny 50 zł lub z tytułu Karty Dużej Rodziny.

Przyjacielski

Dla osoby przyprowadzającej i przyprowadzonego nowego uczestnika 50 zł, tj. po 25 zł dla obojga.

Kontynuacyjny

Za kontynuację nauki w Szkole Języków Obcych Marii Szot - 2 rok = 20 zł, 3 rok = 30 zł, 4 rok = 40 zł, 5 rok i więcej = 50 zł.