NASZE METODY

Metody

Play, Learn & Move

Autorska metoda nauczania dzieci nagrodzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wykorzystująca ich naturalne predyspozycje: pamięć mechaniczną, poznawanie otoczenia wszystkimi zmysłami, zdolność do naśladowania oraz potrzebę ruchu.

Komunikacyjna

Skupia uwagę na umiejętności skutecznego porozumiewania się, poprawność gramatyczna uważana jest za niezbędną przede wszystkim w zakresie umożliwiającym skuteczną komunikację.

Eklektyczna

Najnowsza postać metody komunikacyjnej, łączy w sobie wiele metod konwencjonalnych, wykorzystuje liczne skuteczne techniki wypracowane przez wcześniejsze metody.

Bezpośrednia

Oparta na naturalnym kontakcie ucznia i nauczyciela, który używa naturalnych zdań w naturalnym tempie. Nie ma tu mowy o żadnym systematycznym uczeniu się słownictwa, gramatyki czy wymowy.

Naturalna

Zbliżona do nauki języka ojczystego przez małe dzieci; zakłada niewymuszanie mówienia i oczekiwanie na pierwsze dobrowolne próby wtedy, kiedy uczeń poczuje się do tego gotów. Celem nauczania wg tej metody jest przede wszystkim osłuchanie się z językiem obcym.

Kognitywna

Uwzględnia twórczy charakter posługiwania się językiem obcym, a więc świadome opanowanie struktur językowych, docenia rolę objaśnień i komentarzy gramatycznych.

TPR (metoda reagowania całym ciałem)

Związana z ruchem, rozumieniem poleceń oraz ich wykonaniem, stosowana przede wszystkim w nauczaniu dzieci.